Shop Forum More Submit  Join Login
About Digital Art / Student ElizabethFemale/Slovakia Recent Activity
Deviant for 4 Years
Needs Core Membership
Statistics 44 Deviations 238 Comments 3,962 Pageviews
×

Newest Deviations

Ilret by Yveyn Ilret :iconyveyn:Yveyn 0 0 Yveyn by Yveyn Yveyn :iconyveyn:Yveyn 2 0 Alex by Yveyn Alex :iconyveyn:Yveyn 6 0 Lusy Glow by Yveyn Lusy Glow :iconyveyn:Yveyn 6 1 Girl by Yveyn Girl :iconyveyn:Yveyn 4 0 Dalish by Yveyn Dalish :iconyveyn:Yveyn 13 6 Purple by Yveyn Purple :iconyveyn:Yveyn 3 3 Mori by Yveyn Mori :iconyveyn:Yveyn 12 4 Nadia by Yveyn Nadia :iconyveyn:Yveyn 7 2 Lusilla by Yveyn Lusilla :iconyveyn:Yveyn 6 0 Itilien by Yveyn Itilien :iconyveyn:Yveyn 6 0 Finwen by Yveyn Finwen :iconyveyn:Yveyn 5 0 S by Yveyn S :iconyveyn:Yveyn 5 0 Sinia by Yveyn Sinia :iconyveyn:Yveyn 5 3 Luina by Yveyn Luina :iconyveyn:Yveyn 5 0 Azula by Yveyn Azula :iconyveyn:Yveyn 30 2

Favourites

Jester by Herssian Jester :iconherssian:Herssian 36 0 Howl and Sophie by axxxa06 Howl and Sophie :iconaxxxa06:axxxa06 5 0 [COMM] Caroline by DrawKill [COMM] Caroline :icondrawkill:DrawKill 886 18 Poppy by maruhana-bachi Poppy :iconmaruhana-bachi:maruhana-bachi 86 3 Anna Henrietta (Anarietta) by NastyaKulakovskaya Anna Henrietta (Anarietta) :iconnastyakulakovskaya:NastyaKulakovskaya 117 9 adri by prvosienka adri :iconprvosienka:prvosienka 2 0 Dove by parkurtommo Dove :iconparkurtommo:parkurtommo 164 5 Jeanne by Dzydar Jeanne :icondzydar:Dzydar 456 21 Hela by Dzydar Hela :icondzydar:Dzydar 508 26 Ruby by Dzydar Ruby :icondzydar:Dzydar 1,194 18 Casual Raven by Dzydar Casual Raven :icondzydar:Dzydar 5,298 132 Sunshine by Dzydar Sunshine :icondzydar:Dzydar 1,120 41 Archer by Dzydar Archer :icondzydar:Dzydar 991 54 Raven by Dzydar Raven :icondzydar:Dzydar 12,842 247 Lotus by sandara Lotus :iconsandara:sandara 4,177 123 88  .b l a c k. by vashperado 88 .b l a c k. :iconvashperado:vashperado 3,325 152

Watchers

:iconernaxella: :iconprvosienka: :icondarkblurr: :icontarinimo: :iconanonnim: :icontenebrispumatan: :iconredxkiller: :iconmanabirdy: :iconmascotruby: :iconslovakgirl: :icongreywardennova: :icongazspook: :iconsalokreevil: :iconraquelbc: :iconlusy42: :iconkiraxhuimang: :iconqu-ross: :iconleamelie: :iconrappzm:

Pride

I AM PROUD

Made with pride by the DeviantArt community BROWSE ALL ART

deviantID

Yveyn
Elizabeth
Artist | Student | Digital Art
Slovakia
Hi, thanks for every fave and all

Dragon Age Origins Stamp by Lizkay LOTR Stamp by AndrewJHarmon The Witcher Trilogy stamp by LordPendragonOfCaria Targaryen Stamp by Leelian STAMP: Cake is a lie by christophernicol
Mass Effect-Renegade by Azhaq I have POINTY ears stamp by purgatori Self taught artist - stamp by Eirene86 Stamp - Cat Lover by MauserGirl So Many Books by LaPurr
Yennefer of Vengerberg Stamp by CrystaliqEffects Dragon Age Stamp: Morrigan by Karithina Dragon Age Stamp: Leliana by Karithina Mass Effect Stamp: Garrus by Karithina Mass Effect 2 Stamp: Samara by Karithina
Interests

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconprvosienka:
prvosienka Featured By Owner Jan 21, 2018
nakresli niečo nove nemam ti čo komentovať 
Reply
:iconyveyn:
Yveyn Featured By Owner Jan 21, 2018  Student Digital Artist
no poď
Reply
Hidden by Owner
Hidden by Commenter
Hidden by Owner
:iconprvosienka:
prvosienka Featured By Owner Nov 28, 2017

iaden človek sa neochudobňuje, keď je dobrý k druhým. Presne naopak: láska, ktorú darujeme ostatným, sa nám niekoľkonásobne vráti.

Príslovie hovorí:  Šťastie sa narodilo ako dvojča – musíme sa oň deliť. To isté platí o láske. Láska zdvojnásobuje silu, robí človeka vynaliezavým, vnútorne slobodným a radostným. Poďakovať sa ostatným by nemal byť pre nás žiaden problém. Pochváliť ich za služby, priateľstvo, ochotu pomôcť, náklonnosť, za pocit domova a istoty.

Keby sme svojim blízkym z času na čas povedali: „ste cennejší, ako tušíte,“ prežívali by sme väčšiu spokojnosť.

Ďakujem ti za to, že si, a že si taký, aký si. Za tvoju stálu ochotu odpúšťať, za súcit, za tvoju starostlivosť o mňa, za pozornosť, ktorú mi venuješ.

Ďakujem ti za veľa vecí, ktoré vôbec nie sú samozrejmé.

Ďakujem ti za tvoju blízkosť, za tvoje výrečné ticho. Skutočne mlčať dokážu len dobrí ľudia. Ľudia, ktorí nechcú druhých ponížiť a využiť. Ľudia, ktorí sa dokážu stiahnuť v prospech druhého. 

Ďakujem ti za úprimnosť, za kritický postoj voči mne, za tvoje premyslené napomenutie, za tvoju skutočnú starosť o mňa.

Ďakujem ti za otvorenosť, za cit pre pravdu, za tvoje múdre sprevádzanie, rozumné upozornenia, hodnotné pripomienky, za tvoje komentáre, ktoré vedú k zamysleniu.

Ďakujem ti, lebo si pochopil, že všetci bez výnimky sa môžeme učiť z našich chýb, a preto ma nenecháš robiť hlúposti, ale ma včas láskavo upozorníš.

Ďakujem ti za trpezlivosť so mnou a mojimi slabosťami či chybami. Ďakujem ti za pochopenie, že sa nevraciaš k minulosti,  nechceš viac rozvíriť bolestné spomienky.

Ďakujem ti, že chápeš trpezlivosť ako čosi viac, než len čakanie či nevšímavosť.

Chcem ďakovať tebe a všetkým, ktorí tak ako predtým i teraz píšu listy – možno aj ľuďom, ktorí sú obzvlášť vnímaví na tieto prejavy lásky.

Chcem poďakovať tebe a všetkým, ktorí mi občas napíšu, za ich vernosť, otvorenosť a záujem.

Chcem poďakovať tebe a všetkým, ktorí mi chcú dať prostredníctvom listov alebo pohľadníc vedieť,  že sa z toho tešia.

Chcem ti ďakovať za tvoje telefonát y, za tvoje dobré želania, za tvoju starosť o mňa, za tvoje stále sa opakujúce otázky o mojom zdraví.

Chcem ti ďakovať za tvoju náklonnosť, za ochotu počúvať, za dobré tipy a rady, za tvoj čas a za to, že ti na mne záleží.

Chcem ti ďakovať za dôveru a priateľstvo. Som rád a som vďačný za to, že jestvuješ!

Ďakujem ti za dar času, za tvoju pozornosť, za tvoje kamarátstvo, za tvoju samozrejmú prítomnosť.

Ďakujem ti, že si si našiel čas dokonca aj na dovolenke a poslal si mi pohľadnicu, že si na mňa myslel počas slávnostných dní a prial si mi rýchle vyzdravenie, keď som ležal v nemocnici.

Ďakujem ti za vernosť, spoľahlivosť a stálosť. Ďakujem, ďakujem za nezaplatiteľný dar tvojho času.

Ďakujme prírode za jej veľkorysosť!

Mnohým ľuďom dlhujeme vďaku za ročné obdobia nášho života.

Mnohým sme veľa dlžní: rodičom, vychovávateľom, učiteľom, tým, ktorí nás sprevádzali na našej ceste, tým ktorí nám ponúkli domov, ale aj tým, ktorí sú voči nám s láskou kritickí.

Chceme byť vďační za všetko, čo v nás nechal Boh a blížni rásť, klíčiť a dozrievať. Naša úroda nech pretrváva dlhšie ako ročné obdobia – až do večnosti.

Všetci sme vďační druhým ľuďom za mnoho v našich životoch. Ľuďom, ktorí nám pomohli, ktorí nás povzbudili, ľuďom, ktorí pri nás stáli aj vtedy, keď nás ostatní opustili. Ty – my všetci – chceme Bohu ďakovať za jeho lásku. Prebúdza v nás nádej – aj pre nový rok. Z nej pramení naša odvaha znova dôverovať svetu. Prúdi z nej pre nás sila znášať nedokonalé a nedať priestor rezignácií.

Ďakujeme všetkým, ktorí pri mne stáli a stoja. Patrí k nim veľa svetoznámych svätcov, ale aj mnohí takmer neznámi. 

Reply
:iconyveyn:
Yveyn Featured By Owner Nov 28, 2017  Student Digital Artist
Stare 
Reply
Hidden by Owner
Hidden by Commenter
(1 Reply)
Add a Comment: